Luchtwegen

Gezondheid van de luchtwegen

 • Brachycefaal Obstructief Syndroom (BOS)
 • Hoesten
 • Kennelhoest

Brachycefaal Obstructief Syndroom (BOS)

Dit is een combinatie van aandoeningen aan de voorste luchtwegen. Dit komt vooral voor bij kort snuitige rassen, zoals de Engelse bulldog. Door de anatomie van dit soort rassen hebben bijna alle individuen in verschillende mate last van moeilijkheden met ademhalen.

Dit is een combinatie van aandoeningen aan de voorste luchtwegen. Dit komt vooral voor bij kort snuitige rassen, zoals de Engelse bulldog. Door de anatomie van dit soort rassen hebben bijna alle individuen in verschillende mate last van moeilijkheden met ademhalen.

Er bestaan verschillende anatomische afwijkingen die tot een moeilijke ademhaling leiden:

 • Vernauwde neusgaten
 • Te lang en/of te dik zacht gehemelte
 • Afwijkende bouw van het strottenhoofd
 • Vergrote amandelen
 • Te smalle/nauwe/slappe luchtpijp

Deze problemen zijn ontstaan doordat de mens door blijft fokken op een zo kort mogelijke snuit bij de hond. Het is een erfelijke bepaald probleem. Er zijn verschillende rassen die in meer of mindere mate last hebben van BOS; Engelse bulldog, Franse bulldog, Mopshond, Boxer, Boston terriër, Pekinees, Cavalier King Charles spaniël, Shar-pei, Shih tzu en Chow-chow.

De meeste honden met BOS snurken in meer of mindere mate, ook kunnen ze andere symptomen hebben:

 • Rochelende ademhaling,
 • Benauwdheid bij inspanning en opwinding,
 • Hoesten, kokhalzen of ernstige ademnood.

brachycefaal obstructief syndroom bos

Honden met BOS kunnen sneller oververhit raken of een zuurstof tekort krijgen. Bij hoge temperaturen is hijgen het natuurlijke mechanisme van de hond om af te koelen, maar bij honden met BOS kan veel hijgen leiden tot extra zwelling van de voorste luchtwegen, waardoor het ademen steeds moeizamer gaat. Dit kan een ernstig zuurstof tekort en/of oververhitting veroorzaken. Verder hebben honden met BOS een verhoogd anesthesie risico doordat de luchtwegen dan nog verder kunnen vernauwen. Het is dan ook belangrijk dat deze honden altijd geïntubeerd worden ten tijde van de narcose, zo blijft de luchtweg voldoende ruim voor een goede ademhaling. Daarnaast is het belangrijk dat de hond aangesloten is op de beademing en de hartmonitor, zodat de mogelijk bestaat om snel te beademen als dat nodig is.

Als BOS is vastgesteld kunnen er verschillende behandelingen worden ingezet.
Bij milde gevallen kan het de hond verlichting geven door de neusvleugels in te korten, hierdoor worden de neusgaten wat vergroot waardoor het ademen makkelijker gaat.
Bij ernstigere gevallen kan het zachte gehemelte worden ingekort en net als bij de mildere gevallen ook de neusvleugels. Dit kan voor grote verbetering van de ademhaling zorgen.

Het voorkomen van BOS is lastig, aangezien het een erfelijk bepaald probleem is. Wel kunnen bepaalde maatregelen ervoor zorgen dat de klachten niet te ernstig worden. Er kan bijvoorbeeld extra voorzichtigheid worden geboden op een hete zomerdag, als de hond zich dan veel inspant kan hij snel een zuurstof te kort krijgen, het is dan beter om rustig aan te doen op zo’n warme dag. Verder is het belangrijk om overgewicht te voorkomen, omdat door overgewicht de obstructie/vernauwing van de luchtwegen erger kan worden.

Te lang zacht verhemelte bij de hond

Hoesten

Hoesten is een veel voorkomende klacht. Hoesten kan veroorzaakt worden door verschillende dingen; bijvoorbeeld een ontsteking, allergie, aangeboren afwijking, hartprobleem of tumor.

Hoesten is een veel voorkomende klacht. Hoesten kan veroorzaakt worden door verschillende dingen; bijvoorbeeld een ontsteking, allergie, aangeboren afwijking, hartprobleem of tumor.

Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende oorzaken is het belangrijk om een aantal dingen te weten over het hoesten:

 • Hoest het dier slijm op?
 • Wanneer hoest het dier?
 • Hoe vaak hoest het dier?
 • Hoe klinkt de hoest?

Ook is het soms handig om een filmpje te maken van het hoesten, zo kan de dierenarts een goed beeld krijgen van de klacht.

Als uw dier eenmalig hoest, door bijvoorbeeld een verslikking, is dit nog geen reden om u zorgen te maken. Als uw dier wel vaker hoest is het goed om langs te gaan bij een dierenarts. Als u langs komt met uw dier wordt de diagnose gesteld door middel van de waarnemingen en verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld keelinspectie, röntgenfoto’s, bacteriologisch onderzoek of een echo. De behandeling die wordt ingezet is afhankelijk van de oorzaak van het hoesten.

Kennelhoest

Hoesten kan door verschillende oorzaken ontstaan en kennelhoest is er daar één van. Kennelhoest is een uit de hand gelopen ‘hondenverkoudheid’. Het wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Over het algemeen zijn er virussen en bacteriën bij betrokken en ook stress speelt een grote rol. Kennelhoest is een erg besmettelijke aandoening. Het is raadzaam uw hond door een dierenarts na te laten kijken.

Hoewel de naam doet vermoeden dat kennelhoest alleen een probleem in kennels is, is dat zeker niet het geval. Kennelhoest is een erg besmettelijke aandoening en een hond kan kennelhoest op iedere plaats oplopen waar hij in direct contact komt met andere honden. De infectiedruk ligt daarom extra hoog bij een hondenuitlaatservice, een hondenschool, een uitlaatveld en pensions en kennels. Kennelhoest gaat soms vanzelf over. Er is echter een grote kans op complicaties, soms met blijvende gevolgen.

U kunt uw hond preventief tegen kennelhoest vaccineren. De standaard jaarlijkse cocktail geeft slechts een minimale bescherming tegen kennelhoest en wij raden dan ook aan om alle honden die regelmatig in contact komen met andere honden extra te laten enten. Dit kan in injectievorm of via een spray in de neus.

NB: deze vaccinatie geeft geen garantie dat uw hond geen kennelhoest krijgt. Wanneer hij er echter mee in aanraking komt, zijn de symptomen veel milder (of geen klachten) en houdt de ziekte ook minder lang aan.

Terug naar Aandoeningen