Overigen

Informatie over overige onderwerpen

 • Vergiftiging (intoxicatie)
 • Waarom vaccineren
 • Kattenaids (FIV)
 • Naar het buitenland
 • Vuurwerkangst
 • Chippen
 • Dierenverzekering

Vergiftiging (intoxicatie)

Neem direct contact op met een dierenarts als u vermoedt of weet dat uw dier iets giftigs heeft gegeten, heeft ingeademd of op de huid heeft gekregen. Pas niet zomaar zelf EHBO toe!

Soms denkt men dat een hond of kat (of ander (huis)dier) alles kan eten wat wij als mensen ook eten. Dit is echter niet het geval. Er is nogal een lijst met voedsel en/of medicatie wat slecht of zelfs giftig is voor dieren (het kan verschillen per diersoort). U kunt van elk diersoort een lijst op het internet vinden. 

Wat belangrijk is voor de dierenarts om te weten:

 • De leeftijd van uw dier
 • Het gewicht van uw hond of kat (of het ras)
 • Het mogelijke vergif (bewaar ook de verpakking en toon deze!) en de hoeveelheid
 • Hoe lang heeft het contact geduurd (bij inademen, huid- of oogcontact)?
 • Hoe lang is het geleden?
 • Wat voor symptomen uit het dier?
 • Wat heeft u al zelf geprobeerd ter behandeling?

Let altijd op uw eigen veiligheid (trek bijvoorbeeld handschoenen aan en probeer zelf niet bepaalde dampen in te ademen). Voorkomen is ook altijd beter dan genezen. Sommige dieren zijn bijvoorbeeld zo slim om kastjes open te krijgen. Zorg ervoor dat dit niet kan gebeuren (bepaalde veiligheidsgrendels).

Veel voorkomende vergiftigingen

 • Chocolade/cacao
 • Bepaalde plantensoorten (lelies)
 • Medicijnen van mensen (paracetamol)
 • Bestrijdingsmiddelen (tegen ratten/slakken bijvoorbeeld)
 • Huishoudelijke producten
 • Cosmetica
 • Verkeerde voeding

Symptomen vergiftiging

Dit kan enorm verschillen per product. Een symptoom kan al vrij snel voorkomen of pas na enkele dagen optreden. Veel voorkomende symptomen:

 • Moeite met ademhaling
 • Bloedingen
 • Buikpijn
 • Veel drinken en plassen of juist niet
 • Verandering van gedrag
 • Hartproblemen (hartkloppingen of abnormale pols)
 • Overgeven en diarree
 • Stuipen
 • Bleke slijmvliezen
 • Dalende of sterk stijgende lichaamstemperatuur 
 • Hyperactief of (heel) sloom
 • Niet helemaal bij bewustzijn
 • Of zelfs overlijden

EHBO na eten/drinken

Altijd in overleg of bij de dierenarts zelf! Elk hieronder genoemde EHBO-handeling helpt niet bij elke vergiftiging.

 • Het dier moet mogelijk overgeven om (bijna) alles eruit te krijgen

Dit is vaak niet de enige oplossing, omdat er altijd wat gif achterblijft. Ook wil je niet dat sommige middelen nog een keer door de keel naar boven komen, omdat ze erg schadelijk zijn. Gebruik ook absoluut géén zout om een dier te laten braken! Dit kan een zoutvergiftiging geven. 

 • De maag moet mogelijk worden gespoeld 
 • Het dier kan norit poeder nodig hebben  
 • Het dier kan laxeermiddelen nodig hebben
 • Het dier kan een antigif nodig hebben
 • De symptomen moeten worden bestreden (bijv. koorts)

EHBO na huidcontact

 • De huid/vacht moet gespoeld worden met lauwwarm water
 • De huid/vacht mag niet worden schoongelikt door het dier

Trek ook zelf handschoenen aan!

Waarom vaccineren

Er zijn verschillende redenen om uw dier te laten vaccineren.

Uw kat kan ook ziek worden ondanks dat hij/zij niet buitenkomt.

Een infectieuze aandoening verspreid zich via de lucht (hoesten/niezen), via direct contact (snuffelen), via de omgeving (deurklinken) en/of via mensen (handen/kleding). De kat komt waarschijnlijk ook wel eens buiten de deur om naar de dierenarts te gaan of er komt visite bij u thuis langs. Het is dus aan te raden om katten die altijd binnen zijn ook te vaccineren. 

Pas na de laatste puppy/kitten vaccinatie is de pup/kitten goed beschermd

Een pup of kitten heeft in de eerste 6 tot 9 weken na geboorte nog afweerstoffen van de moeder in zijn/haar lichaam. Deze krijgen ze binnen door de eerste moedermelk binnen te krijgen. De duur van deze bescherming is wel afhankelijk van een aantal zaken, zoals de weerstand van de moeder en de hoeveelheid melk die het kitten of de pup drinkt. 

De eerste vaccinatie is pas mogelijk als deze afweerstoffen uit het lichaam van de pup of het kitten zijn verdwenen. Bij de gemiddelde pup is dit op 6 weken leeftijd en bij het kitten is dit op 8/9 weken leeftijd. Wanneer deze afweerstoffen zijn verdwenen is de pup of het kitten dus vatbaar voor deze ziekten. Het is belangrijk om alle puppy-/kittenvaccinaties te geven, omdat ze pas na de laatste enting goed beschermd zijn.

Het kitten wordt gevaccineerd op ongeveer 8/9 en 11/12 weken leeftijd en de pup op ongeveer 6, 9 en 12 weken leeftijd. Het kitten krijgt dus in zijn kittentijd 2 vaccinaties en de pup 3.

Ook een gevaccineerd dier kan incidenteel ziek worden, maar in mindere mate. Jaarlijkse enting is zinvol!

Bijna alle honden en katten zijn na vaccinatie beschermd, maar de weerstand kan soms onvoldoende zijn. Ook kan een dier ziek worden als de infectiedruk (het aantal virussen en bacteriën) erg hoog is. De ziektesymptomen komen in mindere mate voor en het dier herstelt sneller als het dier goed gevaccineerd is. Het is dan ook belangrijk elk jaar het dier goed te vaccineren. Denk ten alle tijden aan de hygiëne en andere preventies. 

Katten die eenmaal niesziekte gehad hebben op jonge leeftijd, hebben een grotere kans om de klachten terug te krijgen. Chronische niesziekte wordt veroorzaakt door vergroeiingen in de neus en komt niet door een infectie. De enting voorkomt klachten van chronische niesziekte niet, maar kan wel voorkomen dat bij een infectie de klachten niet verergeren.

Een neusenting tegen kennelhoest bij de hond geeft een betere lokale bescherming dan een enting die als injectie wordt gegeven. De enting werkt snel en kan ook bij jonge pups worden gegeven. De entstof bestaat uit levende (verzwakte) virussen. 

Vaccinaties hebben geen ernstige bijwerkingen

Er zijn bijna geen gevallen waar een serieuze bijwerking na een vaccinatie optreed (in een onderzoek bij 1,2 miljoen honden bleek dat 99.62% van de honden geen (noemenswaardige) bijwerking had). Wel worden bij katten tumoren gevonden op plekken waar eerder injecties werden gegeven (injection site sarcoma). De kans hierop is 0,01 tot 0,1%. 

Vaccineren kan het beste bij een gezonde hond/kat

Als het dier ziek is, weliswaar afhankelijk van de aandoening, is het beter  om niet te vaccineren. Bij een chronische en stabiele aandoening, is vaccineren vaak wel aan te raden. Is er een acute ziekte, dan kan beter gewacht worden tot deze over is en dus het afweersysteem weer op peil is. Ook bij bijna alle medicatie kan gewoon een vaccinatie gegeven worden. 

Geadviseerd wordt om niet te veel vaccinaties tegelijk te geven. Ook wordt het niet geadviseerd in combinatie met een narcose. 

Voorkomen is beter dan genezen!

Voor uzelf: Als een ongevaccineerd huisdier ziek wordt, dan kunnen de kosten hoger liggen dan dat een vaccinatie kost. 

Voor het dier: Vaccinaties beschermen uw huisdier tegen natuurlijke en gevaarlijke ziekten. U kunt uzelf en uw huisdier veel ellende besparen door hem/haar goed te laten inenten.

Voor beide: Door hondenziekte, kattenziekte, niesziekte, parvo en de ziekte van Weil overlijden nog te veel dieren, ook in Nederland. De ziekte van Weil is zelfs gevaarlijk en soms dodelijk voor de mens.

Kattenaids (FIV)

FIV staat voor Feline Immunodeficiency Virus. Het virus is goed te vergelijken met HIV, de humane variant die (bij de mens) AIDS veroorzaakt. Hoewel HIV en FIV erg op elkaar lijken, kan je als mens niet ziek worden van FIV en als kat niet van HIV. 

Kattenaids is besmettelijk voor andere katten!

FIV wordt voornamelijk overdragen bij het vechten. Ongecastreerde katers vechten meer en hebben dus een verhoogd risico op het krijgen van dit virus. FIV wordt (net als HIV bij de mens)  overgedragen bij seksueel contact, door vieze naalden en bloedtransfusies. In tegenstelling tot de mens wordt FIV meestal niet overgedragen van moederkat op kitten.

Symptomen kattenaids 

FIV heeft geen specifieke symptomen. Katten die besmet zijn met FIV kunnen een verminderde weerstand en kanker krijgen. In eerste instantie (2-6 maanden na infectie) heeft het dier vage klachten: moe, slechte vacht, koorts, vergrote lymfeknopen.

In tweede instantie (maanden tot jaren na de infectie) kan de kat afvallen, minder goed eten, blijvende diarree, gebitsproblemen of zweren in de mond krijgen. Ook ontstekingen van de luchtwegen, urinewegen (blaasontsteking) en huid komen vaak voor.

De meest voorkomende kanker veroorzaakt door FIV is maligne lymfoom / leukemie.

Diagnose kattenaids 

Een besmetting met FIV stellen we vast met behulp van een bloedtest. De tijd tussen besmetting en een positieve test varieert sterk. Na een experimentele besmetting waren dieren na 2-4 weken positief. Veiligheidshalve houden we 2 maanden aan.

Kittens, jonger dan 6 maanden, kunnen antilichamen van hun moeder hebben meegekregen. Bij een positieve test moet de test na 2 maanden worden herhaald. Bij een zwak positieve sneltest in de dierenkliniek, kan een monster naar het laboratorium worden gestuurd voor een aanvullende test.

Vaccin tegen kattenaids 

Er bestaat helaas geen vaccin tegen kattenaids. Alle katten die buiten komen lopen gevaar FIV te krijgen of zijn een gevaar, als ze FIV hebben.

Wat te doen bij een positieve FIV test 

 • Behandel de ziekteverschijnselen (indien mogelijk). 
 • Neem geen nieuwe katten in huis. 
 • Zorg voor een goede weerstand (vaccinatie, goed eten) en zorg ervoor dat uw kat goed gevaccineerd is. 
 • Houd uw kat binnen. Op die manier is de kans kleiner dat hij een besmettelijke ziekte tegenkomt. Ook kan uw kat geen andere katten besmetten. 
 • Als uw kat in huis vecht met andere katten is afzondering of euthanasie aan te raden. 

Kattenaids kan niet worden genezen!

Naar het buitenland

Wanneer u naar het buitenland gaat, zijn er verschillende eisen die een land kan stellen voor uw dier. Denk aan een paspoort, een chip, vaccinaties en eventueel nog meer. 

Paspoort + chip en Rabiës vaccinatie 

Het is sowieso verplicht voor het dier om met een geldig Europees dierenpaspoort en een uitleesbaar chip te reizen naar het buitenland. In alle landen is het ook verplicht de rabiësvaccinatie op orde te hebben (de enting tegen hondsdolheid). Dit is omdat hondsdolheid ook extreem gevaarlijk is voor de mens.  De rabiësvaccinatie moet minimaal 3 weken voordat u naar het buitenland gaat gevaccineerd worden. Hierna is deze vaccinatie 3 jaar geldig.

Ontwormen 

Sommige landen vragen ook nog om de hond te ontwormen bij de dierenarts voor vertrek en willen hier bewijs van. Hiervoor moet u dus op de praktijk komen, de dierenarts moet de anti-wormtabletten ingeven en in het paspoortje moet een datum + tijdstip en een handtekening van de dierenarts komen te staan als bewijs van ontwormen. 

Gezondheidsverklaring 

Ook kunnen sommige landen een gezondheidsverklaring vragen. Hiervoor moet u met uw dier langskomen op consult voor een algehele controle. Komt u gelijk voor een vaccinatie, dan zit een algehele controle hierbij in. 

Titerbepaling 

Bepaalde landen willen zien dat de hond of kat goed gevaccineerd is door middel van een titerbepaling. Hiervoor moet er bloed van uw dier worden afgenomen en een bepaalde test worden uitgevoerd om te kijken naar de antistoffen in het lichaam voor de ziektes waartegen uw dier wordt ingeënt. Is de concentratie aan antistoffen te laag, dan moet het dier alsnog ingeënt worden. 

Info per land

Per land kunt u kijken op www.licg.nl onder het kopje ‘reizen en vakantie’ en dan onder ‘invoereisen per land- Binnen Europa’ of onder ‘invoereisen per land - Buiten Europa’ voor de actuele eisen per land. 

Het kan per land verschillen hoe ver van te voren een hond/kat zijn/haar vaccinatie moet krijgen voor vertrek! Let hier dus goed op. 

Vuurwerkangst

Wat te doen bij vuurwerkangst?

Oudjaarsdag nadert en dat betekent veel oliebollen, gezelligheid en vuuwerk. Een groot feest! Helaas geldt dit niet voor onze huisdieren. Voor hen is het geknal en geflits bijzonder angstaanjagend. Wat kunt u als huisdiereneigenaar doen om het leed te verzachten?

Lange termijn

In de ideale situatie moet men maanden van tevoren beginnen met vuurwerktraining. De meeste lange termijn adviezen zijn alleen van toepassing voor de hond, maar voor kat kunnen CD's met vuurwerkgeluiden ook behulpzaam zijn. Deze CD's kunt u in het begin zachtjes afspelen, om later het volume steeds meer op te voeren. Zo kan een dier langzaam wennen aan de knallen.

In extreme gevallen kan een goede gedragstherapeut of gedragsgeneeskundige met trainingen uitkomst bieden. Denk hierbij aan aandachtstraningen en oefeningen om de appèl (oftewel het opvolgen van commando's) te verbeteren. Dit laatste kan natuurlijk ook al bij een hondenschool. Hierdoor krijgt de hond meer vertrouwen in zichzelf en in de baas.

Ook kan buiten worden getraind met klappertjes of ballonnen. Uiteraard moet gezorgd worden dat de geluiden in het begin niet te hard klinken.

Korte termijn

Helaas komen de meeste mensen pas in de december maand om advies vragen en kunnen we alleen advies geven om de angst wat te verminderen. Een goed hulpmiddel hierbij zijn feromonen. Alle zoogdieren scheiden feromonen uit en je zou het kunnen zien als een soort gelukshormoon. Zogende poezen scheiden feromonen uit als ze hun kittens zogen, waardoor de kittens zich prettig voelen en zich ontspannen. Deze feromonen kunnen kunstmatig worden toegepast, door deze te verspreiden in het huis. Voor katten is hiervoor Feliway verkrijgbaar en voor honden Adaptil. Mensen (dus ook kinderen) kunnen deze feromonen niet waarnemen en ervaren hier ook geen enkele nadelige effecten van. De dieren hebben hier wel veel profijt van en zullen minder angstig op het vuurwerk reageren.

Tevens is er bij ons in de kliniek Zylkene verkrijgbaar. Dit is een natuurlijk voedingssuplement op basis van melkeiwit, wat stress en angst verminderd voor honden en katten. Het is makkelijk door het voer toe te dienen. Het advies is om hier minimaal 2 dagen tot 1 week van tevoren mee te beginnen. Het liefst zelfs eerder! Informeer hiervoor bij ons in de kliniek.

Dezelfde dag (maar het is beter om hier op 29 december mee te beginnen)

In uiterste gevallen schrijven we medicatie voor die dieren tot rust brengen. De dierenarts kan hier advies over geven.

Nog enkele tips op een rij

Laat uw hond overdag extra lang uit op een locatie waar nog geen vuurwerk wordt afgestoken. Katten kunt u beter binnenhouden. Sluit kattenluikjes goed af.

Geef uw huisdier al vanaf de middag veel afleiding met bijvoorbeeld een kauwstaaf of voerspelletjes. Veel katten zijn ook gebaat bij een doos: als spelmogelijkheid, maar ook om een veilige plek te hebben.

Sluit de gordijnen.

Zet eventueel de radio of TV aan voor wat achtergrondgeluiden.

Laat uw dier zelf een veilige plek zoeken en creëer verschillende keuzemogelijkheden. Indien uw hond gewend is in een bench te liggen, kan deze eventueel afgedekt worden met een deken, zodat geluid wat gedempt wordt.

Blijf zelf zo rustig mogelijk.

Bij gewenst gedrag, dat wil zeggen geen vertoon van angstgedrag, kan het dier beloond worden met voer, spel of aandacht.

Probeer uitingen van angstgedrag te negeren. Niet omdat het steun geven niet helpt, maar wel om eventuele problemen met aangeleerd angstgedrag later te voorkomen. U steunt uw dier overigens ook door preventief af te leiden en samen te spelen of simpelweg door er te zijn. Kiest uw hond er bijvoorbeeld voor om naast u bij de TV te zitten tijden vuurwerk, laat hem dan gewoon zitten, maar ga hem niet uitgebreid aaien en toespreken als hij zit te trillen van angst. Geef het dier dus passief steun.

Een andere optie is om met de hond naar een vuurwerkvrij vakantiepark te gaan: bij zeer intense vuurwerkangsten is voorkomen beter dan genezen.

(Bron “Gedragsinfo nr. 7, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)

Chippen

Jaarlijks lopen in Nederland honderden katten, honden en andere huisdieren weg. Een groot deel van hen vindt de weg naar huis nooit meer terug. Meestal zijn ze niet herkenbaar en niet geregistreerd. Daarom is het enorm moeilijk om hun eigenaren terug te vinden.

Om dit te voorkomen is het verstandig uw dier te laten chippen. Met een chip is uw dier altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen unieke code.

Per 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor alle pups die vanaf dat moment geboren worden en voor honden die vanaf dat moment ingevoerd worden uit het buitenland. Alle pups die vanaf 1 april 2013 geboren worden dienen binnen 7 weken na de geboorte gechipt te zijn en door de eigenaar/fokker binnen 8 weken na de geboorte geregistreerd te worden.

Voor katten is het nog niet verplicht om ze te laten chippen, maar wij adviseren dit wel. Als uw dier gevonden wordt, kunnen we u als eigenaar namelijk altijd bereiken.

De chip is een gesloten buisje van bioglas, met daarin een microchip. In zijn geheel is de chip 13,2 mm lang en heeft een doorsnede van 2 mm, zo groot als een rijstkorrel. 

Het bioglas zorgt ervoor dat de chip niet wordt afgestoten en dat het met het weefsel vergroeit.

De code van de chip kan met een afleesapparaat (reader) worden afgelezen. De chip zelf geeft dus geen straling of ander schadelijk signaal af. Als het afleesapparaat langs de chip gaat, wordt deze actief en antwoordt met de identificatiecode van het betreffende dier.

Als wij uw dier chippen controleren we ook altijd even uw gegevens. Zo hebben wij een adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Wij zorgen ook voor de registratie bij de stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Een aantal weken na het chippen, krijgt u een bewijs van inschrijving.

Zodra een dier gevonden wordt kan er met een chipreader gekeken worden of de kat een chip heeft. U kunt dit bijvoorbeeld door de dierenambulance laten doen, maar ook bij de dierenarts. Als er een chip gevonden is, wordt er op www.chipnummer.nl gekeken of het dier ook geregistreerd is, zodat wij contact op kunnen nemen met de eigenaar.

Dierenverzekering

Elk dier is anders. De een rustig en bedaard, de ander een echte wildebras. Ook de omstandigheden waarin uw huisdier leeft, verschillen. De een loopt vrij rond, de ander gaat alleen aangelijnd de deur uit. Bovendien is het ene ras gevoeliger voor ziekten dan het andere. En iedereen komt een keer voor (on)voorziene kosten te staan met zijn huisdier. De een vaker als de ander. En de een ook met een hogere rekening dan de ander. Denk daarbij aan een Duitse Dog van 70 kg die pijnstillers nodig heeft, of aan een chihuahua van 2 kg die dezelfde pijnstillers nodig heeft.

Om deze reden vinden wij het bij Dierenkliniek Van Kop tot Staart verstandig om uw huisdier te laten verzekeren d.m.v. een huisdierenverzekering. U betaalt dan een klein bedrag aan premie per maand. Wanneer u dan een hoge nota van de dierenarts ontvangt, krijgt u dit bedrag (min een eigen bijdrage van 19%) terug van de zorgverzekering. Zo weet u, (dat wanneer het echt nodig is), u niet “nee” hoeft te zeggen tegen een behandeling, omdat u deze niet kunt bekostigen. En dat geeft een gerust gevoel!

Zo’n verzekering bestaat vaak uit meerdere mogelijkheden. Een standaard basis verzekering met daarop aanvullende paketten (net als bij onze ziektekostenverzekering).

Op internet en in brochures bij ons in de kliniek kunt u zelf bekijken welke verzekering het beste bij u en uw huisdier past. 

Terug naar Informatie